Som una empresa d’assistència domiciliària i hospitalària per a gent gran i persones amb alguna discapacitat.

Centrem la nostra activitat en la prestació d’un servei integral, consistent en un programa individualitzat de caràcter preventiu i rehabilitació, en el qual s’articulen un conjunt de serveis i tècniques d’intervenció a través dels nostres professionals.

Els nostres objectius